Tungle111

Dầu thô tiếp tục xu hướng giảm

Giá xuống
Tungle111 Pro Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
-Chiến lược ưu tiên: Bán dầu
-Phân tích ý tưởng: Dầu hôm qua đã có ngày biến động rất mạnh, tuy đóng phiên chỉ giảm nhẹ ở mức 0$.8/thùng từ 79.4 xuống 78.6, nhưng biên độ dao động trong phiên rất lớn, lên đến $5/thùng từ 82.5 xuống vùng 77.5.
Như vậy đây cũng được xem là phiên điều chỉnh đáng kể kể từ khi dầu lập đỉnh cao nhất 85 trong vòng 7 năm từ tháng 10-2014 đến nay. Tuy nhiên việc lo ngại thiếu nguồn cung vẫn còn đó nhất là trong thời điểm mùa đông đã đến.
Về kỹ thuật tiếp tục xu hướng giảm và vùng chờ bán ưu tiên ở 80.5 và 81.5.
-Support level 1: 78
-Support level 2:78
-Resistance level 1: 81
-Resistance level 2: 83
Giao dịch đang hoạt động: Tiếp tục chờ đợi thị trường.
Giao dịch được đóng thủ công: Đóng cả 2 lệnh, tổng hòa.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.