Tungle111

Dầu cần một đợt điều chỉnh?

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
-Chiến lược ưu tiên ngắn hạn: Bán tại vùng giá hiện tại 83.x-84.x
-Chiến lược ưu tiên trung và dài hạn: Mua tại vùng giá 75-76.
-Phân tích ý tưởng: Khung D1 đã vượt rất xa vùng giá quan trọng là 76 để lập đỉnh cao nhất của giá dầu thô Mỹ kể từ tháng 10/2014 do tâm lý lo ngại khủng hoảng năng lượng ở Châu Á nhưng vẫn chưa một lần điều chỉnh mạnh đáng kể. Khung H1 đang cho thấy giá dầu đang tiến gần về vùng đỉnh cũ 85, do đó chiến lược BÁN ngắn hạn sẽ rất đáng để chú ý bởi tỷ lệ Risk:Reward là rất tốt.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chốt lời.

Bất kỳ game nào cũng không dành cho đại đa số!