Tungle111

Dầu cần một đợt điều chỉnh?

Giá xuống
Tungle111 Pro Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
-Chiến lược ưu tiên ngắn hạn: Bán tại vùng giá hiện tại 83.x-84.x
-Chiến lược ưu tiên trung và dài hạn: Mua tại vùng giá 75-76.
-Phân tích ý tưởng: Khung D1 đã vượt rất xa vùng giá quan trọng là 76 để lập đỉnh cao nhất của giá dầu thô Mỹ kể từ tháng 10/2014 do tâm lý lo ngại khủng hoảng năng lượng ở Châu Á nhưng vẫn chưa một lần điều chỉnh mạnh đáng kể. Khung H1 đang cho thấy giá dầu đang tiến gần về vùng đỉnh cũ 85, do đó chiến lược BÁN ngắn hạn sẽ rất đáng để chú ý bởi tỷ lệ Risk:Reward là rất tốt.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chốt lời.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.