AMBroker

Giá dầu sẽ còn tiếp đà giảm

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Xu hướng: Giảm giá mạnh
Kháng cự: 66.60 và 63.30
Hỗ trợ: 58.00, 57.50 và 54.50, 51.20
Price action: Pin bar counter trend hình thành tuần trước đã thất bại trong việc cản đà giảm giá, chính vì lẽ đó một đợt sụt giảm mạnh đã xuất hiên. (chúng tôi cũng khuyến nghi là không nên giao dịch những pin bar như vậy vì nó đi ngược lại xu hướng)
Kháng cự chủ chốt đang nằm tại vùng 60.30 và 63. Chúng tôi vẫn khuyến nghị mọi người bán tại bất kì nhịp tăng giá nào khi giá vẫn bên dưới 60.30 và 63.00. Mục tiêu hướng về 54.50 và 51.20
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.