AMBroker

Đã tới lúc bán khống Dầu?

Giá xuống
AMBroker Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Xu hướng: Giảm giá
Hỗ trợ: 51.2$, 54$ tới 55$
Kháng cự: 66.6$, 63.5$, 60.3$, 57.5$
Price action: 60.2$ kháng cự chính khi giá qua vùng này đã giảm giá rất mạnh và tích luỹ trong biên độ ngắn ở vùng đáy.
Xu hướng giữ vững ở xu hướng giảm, khi giá vẫn giữ nằm dưới vùng kháng cự 57.5$ tới 60.2$, chúng ta cũng có kháng cư tại 63$ nữa.
Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ giảm tại vùng kháng cự 57.5-60.2 về vùng mục tiêu tại hỗ trợ 54.0-55.0
Chúc các trader thành công.
Bình luận:
Kèo thơm :D
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.