AMBroker

Đã tới lúc bán khống Dầu?

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Xu hướng: Giảm giá
Hỗ trợ: 51.2$, 54$ tới 55$
Kháng cự: 66.6$, 63.5$, 60.3$, 57.5$
Price action: 60.2$ kháng cự chính khi giá qua vùng này đã giảm giá rất mạnh và tích luỹ trong biên độ ngắn ở vùng đáy.
Xu hướng giữ vững ở xu hướng giảm, khi giá vẫn giữ nằm dưới vùng kháng cự 57.5$ tới 60.2$, chúng ta cũng có kháng cư tại 63$ nữa.
Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ giảm tại vùng kháng cự 57.5-60.2 về vùng mục tiêu tại hỗ trợ 54.0-55.0
Chúc các trader thành công.
Bình luận: Kèo thơm :D
Đóng lệnh: đạt mục tiêu