dinhchien

USOIL - PP giao dịch 3 màn hình, Price action & Elliot 7-9

Giá lên
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng tăng đang giữ quy luật
Màn hình 2 khung 4 giờ: điều chỉnh về vùng bị phá vỡ
Màn hình 3 xuất hiện chỉ báo Elliot Targets cho 3 mục tiêu.

Bình luận