dinhchien

USOIL - Mua vào được rồi

Giá lên
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
- Chìa khóa giao dịch: 50/50 cho tất cả.
- Luôn stop loss