tradafx

Chờ đợi giá hình thành mô hình đảo chiều tại vùng giá trị Oil

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc xu hướng giảm, động lực giảm mạnh.
Hiện tại giá đang có động thái tăng mạnh, khả năng cao đây là đợt điều chỉnh lớn thứ hai, có thể đợi giá hình thành các mẫu hình đảo chiều tại vùng giá 70$.
Đây cũng là vùng giá trị 61.8 của Fibonacci từ 74.00 đến 62.00 ( động thái giảm lớn gần nhất).
Tại giá 70$ có thể đợi xuất hiện mô hình đảo chiều hai đỉnh hoặc mô hình vai đầu vai với các tín hiệu phân kỳ thì có thể xem xét vào lệnh.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá hỗ trợ tại 62.00$.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.