tradafx

Đợi mô hình đảo chiều giảm giá xuất hiện và cơ hội bán Oil

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc giảm giá lớn.
Giá tăng hình thành sóng hồi, động lực đang giảm dần khi giá có sự phản ứng giảm với ngưỡng kháng cự 70.00.
Tại đây theo dõi và có thể đợi xuất hiện mô hình đảo chiều hai đỉnh hoặc mô hình vai đầu vai để có cơ hội vào lệnh bán với Oil.
Mục tiêu lợi nhuận với xu hướng giảm tiếp diễn là vùng giá 62.00.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.