DatTong

USOIL, WTI CRUDE OIL, H1, SELL

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá test cản và đóng dưới cản, hình thành mô hình 2 đỉnh.
Đánh tiếp diễn xu hướng--> Sell
Bình luận: Dời stoplloss vào entry !