phamhoanganhtokens

16.12.2022 phân tích kỹ thuật cho USOIL dài hạn 2023 - 2025

Giá lên
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
16.12.2022 phân tích kỹ thuật cho USOIL
- dài hạn 2023 - 2025 USOIL sẽ đạt đỉnh vùng giá 230 - 250 hoặc cao hơn
- giá ấn định đề nghị 250 Đô La 1 thùng
- mua tích trữ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.