phamhoanganhtokens

PSH phân tích kỹ thuật cho tín hiệu mua nắm giữ dài hạn

Giá lên
HOSE:PSH   CTCP TMDT DK NAM SONG HAU
17.12.2022 phân tích kỹ thuật tín hiệu mua nắm giữ dài hạn PSH
- giá tham chiếu vùng đáy : 4.000
- giá tham chiếu vùng đỉnh : 32.000
- tỉ lệ vùng đỉnh / đáy : 8 lần

Trong trường hợp PSH đạt giá trị tham chiếu 10 Đô La ~ 250.000 Đồng
- tỉ suất lợi nhuận với 1 Đô La đầu tư vùng đáy : từ 8 lần - 60 lần

Giai đoạn đầu tư 2023 - 2025
Khuyến nghị :
- mua
- nắm giữ dài hạn
- vốn đầu tư : từ 10 triệu Đồng trở lên

Hôm nào rảnh, lên Sài Gòn làm trận gôn giao lưu nha Phúc!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.