dinhchien

USOIL - mô hình 2 đáy cho Mua

Giá lên
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
- Luôn stop loss.
- Key: 50/50% cho tất cả các hình.