DuyphongFX88

Cơ hội short OIL trên h1 đang khá đẹp

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Nếu h1 giá đóng dưới 55.72, mình sẽ short và TP tại 53.86, SL tại 56.18

RR là ~ gần 1 : 3

Rất đáng vào nhé ae

Bình luận