DatTong

WTI CRUDE OIL - 4H - Canh bán

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
- Giá tạo outside bar trên chart 4H cho dấu hiệu điều chỉnh
- Bán và Stoploss ở trên đỉnh cây nến đỏ trước đó

Bình luận