DatTong

WTI CRUDE OIL - 4H - Canh bán

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
- Giá tạo outside bar trên chart 4H cho dấu hiệu điều chỉnh
- Bán và Stoploss ở trên đỉnh cây nến đỏ trước đó

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.