tradafx

Đợi tín hiệu mua khi giá retest với Oil

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc tăng giá.
Giá tăng mạnh sau khi phá vỡ mẫu hình đảo chiều hai đáy ở khung thời gian 30 phút và phá vỡ Key level của đợt điều chỉnh tại 71.50.
Đợi giá hồi về vùng này có tín hiệu retest xác nhận xu hướng tăng trở lại thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 74.000
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.