ThangLeViet

VIB - Chân sóng tăng

Giá lên
HOSE_DLY:VIB   NGAN HANG TMCP QUOC TE VN
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP:

VIB được thành lập vào năm 1996, đã trở thành một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên của Việt Nam với tổng tài sản đạt gần 86 nghìn tỷ đồng, VĐL là 5.644 tỷ đồng. VIB có gần 4.000 cán bộ nhân viên phục vụ khách hàng tại 151 chi nhánh và phòng giao dịch tại trên 27 tỉnh / thành trọng điểm trong cả nước. Với chiến lược tăng trưởng nhất quán "Quản trị tăng trưởng - Quản trị rủi ro - Quản trị hiệu quả", VIB đã có mức tăng trưởng tín dụng và huy động vốn bền vững, an toàn qua các năm, từng bước dành được niềm tin của khách hàng và thị phần trên thị trường. Thị phần huy động của VIB chiếm 5% / thị phần huy động...

KHUYẾN NGHỊ:
  1. Giá mua: 18.000 - 18.500
  2. Giá chốt lời: 19.500 - 20.000
  3. Giá cắt lỗ: 17.400
--
Chúc cả nhà giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.