ThangLeViet

MSB - Cơ hội lướt sóng

Giá lên
HOSE_DLY:MSB   NH TMCP HANG HAI VIET NAM
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (viết tắt MSB hay còn được biết với thương hiệu cũ là Maritime Bank) là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.

KHUYẾN NGHỊ:
  1. Giá mua: 12.800 - 13.200
  2. Giá chốt lời: 14.000 - 14.200
  3. Giá cắt lỗ: 12.000
--
Chúc A/C/E giao dịch thành công và kiếm thật nhiều tiền!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.