ThangLeViet

HDB - Trading kiếm lãi 10%

Giá lên
ThangLeViet Cập nhật   
HOSE_DLY:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP:

Từ năm 2008 đến cuối tháng 9 năm 2017, tổng tài sản của HDBank đã tăng 18 lần và số lượng các chi nhánh đã tăng gấp 7 lần. Ngoài sự tăng trưởng nội tại, tài sản của Ngân hàng cũng tăng nhanh đáng kể thông qua các hoạt động sáp nhập và hợp nhất. Năm 2013 đã đánh dấu một mốc quan trọng cho HDBank khi Ngân hàng sáp nhập với Ngân hàng Đại Á. Vốn điều lệ của HDBank tăng lên 8.100 tỷ đồng và trở thành một trong 10 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam. Ngân hàng cũng đã giành được nhiều giải thưởng, bao gồm "Công ty được quản lý tốt nhất châu Á" vào năm 2015 và 2016 của Tạp chí Euromoney, "Top 500 ngân hàng châu Á", "Top 8 ngân hàng thương mại tại Việt Nam" vào năm 2017 của Asian Banker và “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” trong năm 2017 của Asia Money.

KHUYẾN NGHỊ:
  1. Vùng giá mua: 17.500 - 18.000
  2. Giá chốt lời: 19.000 - 19.500
  3. Giá cắt lỗ: 16.500
--
Chúc anh chị giao dịch thành công!
Bình luận:
Chốt hết cổ phiếu nhé cả nhà

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.