NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường vn30 sáng 27.01.22-Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
các nhà đầu tư nào còn giữ lệnh long hoặc long đuổi từ ngày 25.91.2022 có thể chốt hết trong phiên sáng nay, hôm nay thị trường đã có tín hiệu short cho tài khoản dài hạn các nhà đầu tư có thể tham khảo vùng giá vào lệnh và chốt khi đủ target đặt ra.

new world group "nơi hội tụ tinh hoa tài chính".

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.