mmfxtrading

Ngày mai thị trường sẽ tiếp tục xanh

Giá lên
mmfxtrading Cập nhật   
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Chỉ số VN-Index đã tăng 0,8% trong phiên hôm nay, chốt phiên ở mức 988,5 điểm.
VNM (+2,8%) là mã đóng góp nhiều điểm nhất cho mức tăng hôm nay.
Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index và được cải thiện với kháng cự gần nhất lần lượt nằm tại 992 điểm. Trong khi đó, VN30 với kháng cự tại 907 điểm cần được vượt qua. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường có thể tiếp tục quán tính tăng điểm vào nửa đầu phiên giao dịch để những VN-Index, VN30 kiểm định các ngưỡng cản phía trên. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng áp lực bán từ kháng cự sẽ khiến thị trường có sự thoái lui nhất định về phía cuối, thậm chí giảm nhẹ.
Mai ae có thể long :D
Good luck!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đúng như dự đoán sáng tăng chiều giảm :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.