mmfxtrading

REE tiêu cực trong ngắn hạn, dài hạn triển vọng

Giá lên
HOSE:REE   CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
ĐHCĐ thường niên của CTCP Cơ điện lạnh (REE) diễn ra trong tuần này.
REE đặt kế hoạch sử dụng 100 triệu USD vừa huy động từ đợt phát hành trái phiếu gần đây cũng như phần lợi nhuận giữ lại từ năm 2018 nhằm (1) mở rộng diện tích văn phòng cho thuê tại E-town Cộng Hòa thêm 100.000m2, (2) thâu tóm thêm cổ phần tại các công ty điện liên kết từ quá trình thoái vốn của Chính phủ, (3) đầu tư vào các nhà máy điện mặt trời và điện gió mới.
Những dự án về BĐS của REE đang vận hành cho thuê đều đang thu được những kết quả tốt. Mình kỳ vọng năm 2019 sẽ là một năm thắng lợi của REE.
Về kỹ thuật dù tín hiệu ngắn hạn khá là tiêu cực nhưng giá hiện vẫn nằm trong vùng hỗ trợ quan trọng.
Mức giá hiện tại là mức giá khá tốt để mua nắm giữ cổ phiếu này :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.