dinhchien

VN30 - Giới thiệu bộ sóng Đối xứng khắc phục nhược điểm Elliot

Đào tạo
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Sử dụng đếm sóng đối xứng để dự đoán xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam (mình dùng mã VN30 ).
- Chờ các chart khung nhỏ hơn (h4, h1)
- Nếu quan tâm, thắc mắc thì like, comments.
Cảm ơn.
Bình luận: Dùng sóng đối xứng lý giảm tại sao thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức về trend giảm dài hạn.
Bình luận: Câu hỏi phải giải đáp cho hình kế tiếp: Vậy khi nào mã VN30 sẽ về trend tăng theo lý thuyết của sóng đối xứng?
Bình luận:
Bình luận: Phóng to khung H4 để xem VN30 có khả năng về zone sóng VI khung Daily hay không?
Bình luận:
Bình luận: Cơ sở để VN 30 tăng
Bình luận: Đếm sóng chi tiết
Bình luận: