dinhchien

VN30 - Giới thiệu bộ sóng Đối xứng khắc phục nhược điểm Elliot

Đào tạo
dinhchien Premium Cập nhật   
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Sử dụng đếm sóng đối xứng để dự đoán xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam (mình dùng mã VN30 ).
- Chờ các chart khung nhỏ hơn (h4, h1)
- Nếu quan tâm, thắc mắc thì like, comments.
Cảm ơn.
Bình luận:
Dùng sóng đối xứng lý giảm tại sao thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức về trend giảm dài hạn.
Bình luận:
Câu hỏi phải giải đáp cho hình kế tiếp: Vậy khi nào mã VN30 sẽ về trend tăng theo lý thuyết của sóng đối xứng?
Bình luận:
Bình luận:
Phóng to khung H4 để xem VN30 có khả năng về zone sóng VI khung Daily hay không?
Bình luận:
Bình luận:
Cơ sở để VN 30 tăng
Bình luận:
Đếm sóng chi tiết
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.