mmfxtrading

Cảnh giác Bull Trap

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Phiên giao dịch ngày thứ tư ghi nhận phiên tăng khá mạnh của VN-INDEX với +26 điểm - tương đương mức tăng gần 3%. Lí giải cho việc này, đây có thể là hậu quả của tâm lí bắt đáy của nhà đầu tư quanh vùng đáy được tạo đợt tháng 7 - ở mức 880.

Tuy nhiên, chúng ta cần có một cái nhìn toàn cảnh hơn, khi cây nến tháng 10 đóng là một cây nến bao trùm giảm với VN-INDEX mất hơn 10% giá trị của mình. Theo quan điểm của cá nhân mình, với đà giảm giá mạnh kể từ đầu 2018 (-23%), thị trường ck Việt Nam đã bước vào quá trình điều chỉnh giá trung hạn. Vì vậy mình vẫn kì vọng vào những sự sụt giảm tiếp theo của VN-INDEX. Mục tiêu tiếp theo mà mình chờ đợi có thể là mức giá quanh 850 hoặc 800, nếu hỗ trợ 880 được test lại và bị phá vỡ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.