mmfxtrading

MWG - Thoát đỉnh xong lại về bắt đáy

mmfxtrading Cập nhật   
HOSE:MWG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
Trong ý tưởng cũ của mình đã có phân tích MWG trong nhịp tăng về đường trên của kênh giá (tham khảo phần ý tưởng liên quan cuối bài). Hiện tại cùng với sự lao dốc của chứng khoán thế giới và trong nước thì MWG hiện đang có giá khoảng 105,000.
Đợt vừa rồi báo cáo kết quả kinh doanh của MWG rất khả quan. "CTCP Đầu tư Thế giới Di động ( MWG ) công bố KQLN sơ bộ 9 tháng đầu năm, trong đó doanh thu thuần đạt 65,5 nghìn tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, và LNST đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng 34%." Với đóng góp tăng trưởng từ các của hàng điện thoại di động và đồ điện tử đang chiếm thị phần rất lớn ở Việt Nam thì các cửa hàng bách hoá cũng đang có những tăng trưởng về doanh thu rất khả quan.
Giá đã đâm qua MA150, chúng ta có thể canh mua vào với giá hỗ trợ cứng tại khoảng vùng 100,000.
Bình luận: Giá điều chỉnh do chia cổ tức, tuy nhiên chúng ta vẫn đã mua đúng đáy cũ :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.