mmfxtrading

VN-INDEX tiếp tục chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VN-INDEX đang tiến gần tới đáy của tháng 7 tại mức 886 sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư với mức giảm -1.8%. Tính từ đỉnh tạo lập từ tháng 4 năm nay, thị trường đã mất đi gần 27% giá trị vốn hoá. Tuy nhiên, theo quan điểm của cá nhân mình, sự điều chỉnh này là cần thiết nhằm đem lại sự khoẻ mạnh cho thị trường.
Có thể thấy rõ được rằng, trên khung tuần, VN-INDEX đang lần lượt tạo những đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Áp dụng Fibonacci, mục tiêu tiếp theo của VN-INDEX có thể sẽ là vùng giá 800 trong trung hạn. Trước mắt, mình sẽ chờ phản ứng của thị trường quanh vung psychological level 900. Nếu giá phá vỡ vùng giá này, 800 chắc chắn sẽ là mục tiêu tiếp theo của mình.
Thị trường giảm giá và các cổ phiếu on sale cũng là cơ hội tốt để đầu tư và nắm giữ trong dài hạn. Cá nhân mình kì vọng thị trường sẽ tiếp tục có những đợt điều chỉnh sâu hơn nữa

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.