Honguyen198

Cổ phiếu tiềm năng có thể mở mua mới ngoài các dòng Bank & Chứng

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
𝐏𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝟏𝟔.𝟎𝟖

Một phiên bùng nổ, xanh vỏ xanh cả lòng với thanh khoản lên tới gần 27,5 ngàn tỉ cùng 266 mã tăng, 32 mã tham chiếu và 117 mã giảm. Khối ngoại bán ròng 960 tỉ, tập trung VND. Tự doanh bán ròng 212 tỉ, tập trung VPB

𝐌𝐮𝐚 𝐦𝐚̃ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐍𝐆𝐎𝐀̀𝐈 𝐁𝐀𝐍𝐊 𝐕𝐀̀ 𝐂𝐇𝐔̛́𝐍𝐆???

𝐏𝐕𝐓: < 22
( Có thể giải ngân lấy vị thế vùng 22.5 trước)

𝐃𝐑𝐇: 1 cổ phiếu khá khỏe, có khả năng phá vỡ vùng nền khá cao
Giải ngân <11

𝐃𝐑𝐈: tham khảo 11 - 11.5, 1 mã có tiềm năng phá vỡ vùng 12 rất lớn

𝐃𝐓𝐃: Dòng tiền vào đẹp, tham khảo 35, nếu như cổ phiếu vượt thoát được vùng 35.5 thì hoàn toàn có thể hướng tới khu vực 45

𝐊𝐁𝐂: Gom khi Break được vùng 38, tương tự ITA: Gom khi giá >7

𝐀𝐒𝐌: 15-15.5 giải ngân được

𝐋𝐓𝐆: < 39.5, Có thể mua lấy vị thế tại vùng < 40, Target ngắn hạn 7% đến 43

𝐄𝐕𝐅: Mua rủi ro được khu vực 11.3-11.4

𝐍𝐕𝐋: 102.6-104 đang là vùng cạn cung nên chúng ta có thể gom với tỉ trọng nhỏ, gia tăng tỉ trọng khi break 110

𝐇𝐏𝐆: 48-49 cho ac muốn cầm ĐƯỜNG DÀI, tương tự HSG gom dần 37-39

𝐓𝐋𝐇: Có thể tham khảo giải ngân <18, mã này xây nền tốt nên có thể vượt 20 và lên tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.