Honguyen198

Nhịp điều chỉnh này của VNI có đáng lo???

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Đ𝐀́𝐍𝐇 𝐆𝐈𝐀́ 𝐋𝐀̣𝐈 𝐏𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝟏𝟐.𝟎𝟖

Phiên giao dịch ngày hôm qua cho chúng ta tín hiệu Short ngắn hạn khi các nhóm ngành sóng tăng ngắn hạn như BDS, BDS KCN, Cảng biển, Phân bón... có tín hiệu chốt lời.
Hỗ trợ tiếp theo gần nhất của VNI là vùng 1345 (Hoặc thậm chí là vùng 1320) Dài hạn thì VNI của vẫn đang hoạt động trong kênh UPTREND. Nhịp điều chỉnh về vùng 1345 là cần thiết để lấy đà cho nhịp bùng nổ tiếp theo khi Vĩ mô vẫn ổn, không có thông tin tiêu cực. => VNI sẽ sớm vượt đỉnh vào quý IV 2021.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.