HoangMinhchannel

VNINDEX tích cực hơn trong giai đoạn cuối năm

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Kết thúc phiên hôm qua, VNIndex đã quay trở lại dấu hiệu tích cực hơn sau khi điều chỉnh về quanh vùng 145x và bật tăng trở lại kéo thị trường vượt khỏi vùng cản ngắn hạn 1486.85. Tín hiệu này cho thấy xu hướng ngắn hạn của VNIndex có nhiều khả năng sẽ vẫn còn tăng trong đợt cuối 2021 và đầu năm 2022.

Nếu đánh nhãn sóng ở con sóng ngắn hạn hiện tại thì giá đang bắt đầu di chuyển trên con sóng số 3 và khả năng sẽ kết thúc chu kỳ sóng ngắn hạn này quanh vùng 1543. Tuy nhiên, để hoàn thành được thì giá phải tiếp tụcc vượt khỏi vùng đỉnh cũ 1506.

Thời điểm hiện tại, tín hiệu mua vào tương đối nhiều khi giá tích luỹ trên vùng 1486 và đã xuất hiện tín hiệu tăng tiếp diễn. Vì vậy khả năng thị trường vẫn có nhiều khả năng sẽ tăng đến điểm mục tiêu 1543.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.