HoangMinhchannel

TỔNG QUAN VNINDEX TUẦN (20 - 24/12)

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Kết thúc phiên tuần này, thị trường đã có sự phục hồi mạnh sau khi hoàn thành đợt giảm ngắn hạn về lại quanh 145x. Lực cầu của thị trường cuối tuần cho thấy xu hướng trong thời gian tới có thể sẽ tích cực trở lại khi vùng cản ngắn hạn 1470 đã bị phá vỡ.

Nhóm ngành hôm nay kéo thị trường trở lại mạnh nhất lại là nhóm Ngân hàng, Thép nên hầu như các cổ phiếu thuộc nhóm ngành khác ko có nhiều thay đổi, tuy nhiên nếu xu hướng hồi phục vẫn tiếp diễn thì khả năng toàn thị trường vẫn sẽ tăng trở lại trong tuần sau.

Mặc dù xét theo yếu tố mẫu sóng thì phần nào đó chưa rõ ràng lắm về lực tăng này, tuy nhiên thị trường chung trên thế giới hiện tại vẫn đang tích cực trở lại nên thị trường trong nước mình vẫn được hỗ trợ tốt. Vì vậy, kì vọng thứ 2 thị trường mình sẽ quay trở lại xu hướng tăng và khả năng vượt đỉnh 1486.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.