minhmango

VNINDEX phục hồi như dự đoán

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Ngưỡng kháng cự phía trên của chỉ số VNINDEX là vùng 1000 điểm Dự báo, trong phiên sáng ngày hôm nay, thị trường sẽ tiếp tục có nỗ lực tăng điểm để các chỉ số kiểm định các ngưỡng kháng cự phía trên; đối với VN-Index sẽ là mốc 1000 điểm, nơi tập trung của khá nhiều ngưỡng cản ngắn hạn (đỉnh gần nhất, Bollinger trên...). Có nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục có sự rung lắc và điều chỉnh giảm khi gặp ngưỡng cản này; trong trường hợp này, ngưỡng hỗ trợ MA5 tại 993 điểm có thể sẽ cần được kiểm định lại.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng thị trường đã thể hiện những nỗ lực cải thiện xu hướng tốt hơn, nhưng chưa đủ tin cậy để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trở lại.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905