minhmango

VNINDEX lại một pha giảm quá đà

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index đang ở mức Tiêu cực. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của VN-Index là dải Bollinger dưới tại 968.

Dự báo trong phiên ngày mai, ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn tại 968 điểm của VN-Index, đồng thời cũng là hỗ trợ của đường MA50 ngày sẽ đóng vai trò thúc đẩy lực cầu bắt đáy. VN-Index có thể sẽ có những sự hồi phục nhất định sau khi chạm vào ngưỡng hỗ trợ này, qua đó sẽ kiểm định lại đường MA100 tại 974 điểm một lần nữa.
Nếu VN-Index có thể đóng cửa trên ngưỡng 974 điểm, chỉ số sẽ có cơ hội hồi phục mạnh hơn sau đó, hướng lên ngưỡng cản MA20 tại 984 điểm. Ngược lại, nếu không thể vượt lên trên mốc 974 điểm, xác suất tiếp tục giảm, thậm chí phá vỡ hỗ trợ tại 968 điểm sau đó sẽ tăng cao hơn.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.