ThangLeViet

2 Yếu tố khiến VNINDEX tăng trở lại

Đào tạo
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Xuyên suốt tất cả bài viết của Thắng, Thắng luôn sử dụng duy nhất một phương pháp, đồng nhất và gọn gàng gồm 2 yếu tố: Phân tích cơ bản DN và Phân tích kỹ thuật Dòng tiền.
Để nói về VNINDEX tăng ngày hôm nay, Thắng sẽ tập trung nói về yếu tố kỹ thuật, nghĩa là dòng tiền và giá.

Để sòng bạc Hoseno tăng trở lại cần 2 thứ:
  • Người chơi: Nghĩa là F0 mới vào lại TT hoặc NĐT kinh nghiệm bắt đầu giải ngân. Muốn có được điều này, vĩ mô phải ổn" "kinh tế ổn, chính trị ổn, quân sự ổn, ngoại giao ổn, thế giới ổn". Nhìn lại thực trạng hiện nay, mọi thứ đều đang chống lại sự tăng điểm của VNINDEX.
  • Tiền: Một tài sản muốn tăng giá phải có thật nhiều cầu tìm đến nó (quy luật cung/cầu), muốn giá CP tăng Bắt buộc phải có người Mua trả giá Cao hơn. Nếu dòng tiền không quay trở lại, hay không có người mua mới, VNINDEX sẽ bắt đầu bị bán tháo lỗ. Đã bán tháo bị kích hoạt có thể khiến VNINDEX giảm 40 - 50 điểm trong thời gian vừa qua.
2 Quy luật đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu và càng hiếm người Vận dụng tốt nó!
--
Chúc anh em ngày mới an lành!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.