hagonwuan

Tăng không lý do . Rủi ro được cảnh báo

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Chào,lại là tôi .Phân tích kỹ thuật giúp ta nhìn nhận thị trường rõ hơn ,phân tích kỹ thuật giúp ta tìm được điểm mua,bán ,và cũng chính phân tích kỹ thuật khiến ta đắn đo khiến cảm xúc ta khó kiểm soát. Đừng để mọi thứ trở nên không thể kiểm soát ,hãy cẩn thận với rủi ro .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.