trieutv

Liệu VN-Index có quay về 1.150

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Dựa trên tín hiệu hiện có:
- Phiên 20/09, KLGD tăng hơn 32% so với KLGD 50 phiên gần nhất.
- Chỉ số tăng mạnh đầu phiên nhưng cuối phiên đóng cửa ở mức gần như thấp nhất. Điều này thể hiện bên bán chiếm ưu thế.
- Tín hiệu RSI & MACD tạo nên phân kỳ âm.

Đây là lúc nên cẩn trọng khi giải ngân mua mới để bảo toàn đồng vốn, cũng như lợi nhuận đã kiếm được.

Khi VN-Index vượt 1.380 thì là lúc chúng ta quay lại chào đón "con sóng" mới.

📱Copy Trade on BingX: bit.ly/48OD3GI
📱Copy Trade on Binance: bit.ly/3NHOTKQ
🔐 Buy Cold Wallet Ledger bit.ly/3OmOrBe
💬 Tele: t.me/trieutv_official
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.