dinhchien

VNM-Vinamilk đà giảm giá dài hạn phân tích bằng PP sóng đối xứng

dinhchien Cập nhật   
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
- Sau khi sóng Tuần (VII) mốc 215666 đã rớt giá mạnh về 160827, tức vượt qua ngưỡng hỗ trợ Tuần (Weekly resistance tại fibo 100%) 184008. Theo lý thuuyết sóng đối xứng ở trên, mốc 120% extension tính điểm đảo chiều.
- Vậy đỉnh sóng V hiện tại giờ sẽ trở thành sóng (I) và thị trường đang trên đường xác nhận sóng (II).
- Đỉnh sóng (VII) failure wave giờ trở thành sóng II (sóng điều chỉnh) của khung thời gian Daily (Daily resistance)
- Sóng (II) sẽ được di chuyển xuống theo đà giảm giá của Vinamilk cho đến khi nào quy luật hồi của khung thời gian Ngày (Daily resistance) bị phá vỡ
Bình luận:
Màn hình 2: Daily sẽ được đếm sóng như vầy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.