anhle97

Dầu thô WTI ngày 24/5.2022: Xu hướng dầu giảm mạnh

BLACKBULL:WTI   West Texas Intermediate Crude Oil cash
Dầu vẫn đang sw biên độ 108,5 - 111 Xu hướng chính dầu trong thời gian tới vẫn là xu hướng giảm. Dầu chỉ đảo chiều khi đóng nên h4 trên 113 thì mới tiếp tục được xu hướng tăng. Như chiến lược tuần trước dầu vẫn có plan sell vì Dầu vẫn đang có mô hình sóng WW tuy nhiên mô hình chỉ đúng khi giá chạy xong chúng ta vẫn có STL đầy đủ.
Sell dầu 108-109 STL 113
Tp dầu vê 99 - 87
Lưu ý : Hãy điền TP và SL một cách cụ thể trong giao dịch, và nó sẽ giúp bạn an toàn hơn trong công cuộc chinh phục thị trường tài chính

Ps: Tin tức và chiến lược giao dịch sẽ được cập nhật liên tục và cụ thể trong nhóm, vậy nên hãy tham gia nhóm để nhận được chiến lược và những tài liệu quan trọng giúp bạn tăng khả năng chiến thắng trong thị trường.

Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm hiệu hiệu quả và thành công !
Giao dịch đang hoạt động

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.