GKFXPrimeVN

WTIN8 - 18/06/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
32 lượt xem
10
Điểm xoay: 64,60

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 63,60 với mục tiêu 65,15 & 65,55.

Phương án phụ: nếu vượt qua 63,00, có thể tới 62,4 & 61,7.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI vừa rơi vào vùng overbought.

Bình luận