BlackBull_Markets

Tất cả các nhà giao dịch bạc cần xem 06 dữ liệu này

BLACKBULL:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ


Điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin về thị trường và các báo cáo dữ liệu khác nhau có thể ảnh hưởng đến giá bạc. Dưới đây là một số báo cáo dữ liệu chính mà thương nhân nên xem khi giao dịch bạc:

1-Tỷ lệ vàng-bạc: Tỷ lệ vàng-bạc là số ounce bạc cần để mua một ounce vàng. Tỷ lệ cao cho thấy bạc tương đối rẻ hơn so với vàng, trong khi tỷ lệ thấp có nghĩa là bạc tương đối đắt hơn. Thương nhân có thể sử dụng tỷ lệ này để đánh giá giá trị tương đối của bạc và đưa ra quyết định mua và bán sáng suốt.

2-Nhu cầu công nghiệp: Một phần đáng kể bạc được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, chẳng hạn như dây dẫn điện, pin và thiết bị y tế. Do đó, những thay đổi trong nhu cầu công nghiệp có thể có tác động đáng kể đến giá bạc. Các thương nhân nên theo dõi dữ liệu về hoạt động sản xuất và sản xuất công nghiệp, cũng như bất kỳ tin tức nào có thể ảnh hưởng đến nhu cầu bạc trong các ngành này.

3-Nhu cầu đầu tư: Bạc cũng được sử dụng như một tài sản trú ẩn an toàn và có thể được mua và bán như một hình thức đầu tư. Những thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư và nhu cầu đối với bạc như một khoản đầu tư có thể có tác động đáng kể đến giá cả. Các nhà giao dịch nên theo dõi dữ liệu về nhu cầu đầu tư, chẳng hạn như mức nắm giữ bạc trong các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và mức bạc thỏi do các ngân hàng trung ương nắm giữ.

4-Sức mạnh của đồng đô la Mỹ: Giá bạc thường tương quan nghịch với sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Khi đồng đô la mạnh, giá bạc có xu hướng yếu hơn và ngược lại. Điều này là do đồng đô la mạnh hơn làm cho bạc đắt hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác, điều này có thể làm giảm nhu cầu và giảm giá. Ngược lại, đồng đô la yếu hơn có thể làm tăng nhu cầu về bạc và đẩy giá lên cao hơn. Các nhà giao dịch nên theo dõi dữ liệu về giá trị của đồng đô la, chẳng hạn như Chỉ số Đô la Mỹ, để đánh giá sức mạnh của đồng tiền và tác động tiềm ẩn của nó đối với giá bạc.

5-Kỳ vọng lạm phát: Bạc thường được coi là hàng rào chống lại lạm phát, vì giá trị của nó có thể tăng lên khi sức mua của đồng tiền giảm đi. Do đó, những thay đổi trong kỳ vọng lạm phát có thể ảnh hưởng đến giá bạc. Các nhà giao dịch nên theo dõi dữ liệu về lạm phát, chẳng hạn như Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), để đánh giá khả năng tăng giá trong tương lai và tác động tiềm ẩn của chúng đối với bạc.

6-Lãi suất: Những thay đổi về lãi suất cũng có thể ảnh hưởng đến giá bạc, vì lãi suất cao hơn có thể khiến việc nắm giữ bạc và các hàng hóa khác trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà giao dịch. Điều này có thể làm giảm nhu cầu về bạc và gây áp lực giảm giá. Ngược lại, lãi suất thấp hơn có thể làm cho việc nắm giữ bạc rẻ hơn và tăng nhu cầu, có khả năng đẩy giá cao hơn. Các nhà giao dịch nên theo dõi dữ liệu về lãi suất, chẳng hạn như lãi suất chuẩn của Cục Dự trữ Liên bang, để đánh giá tác động đối với giá bạc.

Free TradingView Essential with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.