DatTong

XAGUSD, Silver, Bán theo TF H4

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
H4:
- Cấu trúc downtrend
- Giá đi xuống, đóng dưới cản
- Giá đang hồi lại test cản
--> CHờ tín hiệu--> Bán
Bình luận: Gias test cản và cho tín hiệu đi xuống!

Ý tưởng liên quan