NangSaigon8568

XAU/USD nhịp tăng chưa dừng

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mô hình tam giác tiếp diễn đang hình thành, cần theo dõi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.