NangSaigon8568

DXY: Hình thành xu hướng giảm tiếp diễn

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Khả năng cao hình thành mô hình vai đầu vai theo đường mũi tên đỏ, trường hợp xấu hơn thủng mạnh trend dưới màu cam thì thì đi theo mũi tên xanh về các vùng hỗ trợ phía dưới.
Cần lưu ý lực đỡ khi giá về các khu vực hỗ trợ có kèm ma104 màu cam và ma208 màu đỏ
Giao dịch đang hoạt động