NangSaigon8568

DXY: Hình thành xu hướng giảm tiếp diễn

Giá xuống
NangSaigon8568 Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Khả năng cao hình thành mô hình vai đầu vai theo đường mũi tên đỏ, trường hợp xấu hơn thủng mạnh trend dưới màu cam thì thì đi theo mũi tên xanh về các vùng hỗ trợ phía dưới.
Cần lưu ý lực đỡ khi giá về các khu vực hỗ trợ có kèm ma104 màu cam và ma208 màu đỏ
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.