MrMin-Trading

GOLD 21/12 - Cần chú ý khi vàng Test lại gần vùng 1800

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Dữ liệu lạm phát hàng tháng cho tháng 10 cho thấy tốc độ lạm phát lõi ở Hoa Kỳ và Canada đã giảm bớt. Mặc dù lạm phát giá lương thực vẫn còn cao, các chỉ số chuyển tiếp cho thấy lạm phát giá cả hàng hóa sẽ được điều tiết hơn nữa khi chuỗi cung ứng tiếp tục bình thường hóa.
Ngược lại, lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn ở mức cao, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ và tăng trưởng tiền lương nhanh chóng, và trong khi lạm phát dịch vụ dường như đã chững lại gần đây, nó sẽ không giảm nhanh chóng.
Hầu hết các nền kinh tế tiên tiến đều tăng trưởng khiêm tốn trong quý tháng 9, được hỗ trợ bởi sự phục hồi liên tục trong tiêu dùng dịch vụ và đầu tư kinh doanh.

Plan : Canh BUY XAUUSD vùng giá : 1805 - 1802

Stop Loss : 1795

Take Profit 1 : 1810
Take Profit 2 : 1815
Take Profit 3 : 1825

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.