Leadership

Sell Vàng

Giá xuống
Leadership Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá đang sideway ở ngưỡng 1400-1410
Mình vẫn thiên về hướng short về mốc Fibo 50 là 1372
SL: 1430
Đóng lệnh: dừng lỗ

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.