Giavangvietnam

GOLD SWING (26/04/2023): SELL luôn vùng này

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kèo mình view vẫn là kèo SELL cho 1 cú sập đủ dài.

Chart day: giữ Trend

vẫn còn giữ, sập xong sau đó rút lên lại. Trend tăng vẫn đang có vẻ cứng lắm.


Chart H4: 2 kèo SELL

1. SELL luôn vùng này


2. Nếu SL thì chuyển lên vùng trên. Canh SELL lại


Quan điểm cá nhân

2 chân này giữ nguyên ở phe SELL. Nhìn thế đánh này, đánh SELL vẫn an toàn hơn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.