MTCinvest

Kịch bản vàng 14/11/2022 sau 19h

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúc mừng anh em Sell 1765 100 pip
Mình gửi lại nhé !!

Khả năng cao sóng A đã chạy xong và đang chạy sóng B. Vùng cản 1755 vẫn chưa phá thì sóng B sẽ bật tăng tại đây có thể sẽ về quanh vùng 1772 và xa hơn là 1781 và sẽ thực hiện điều chỉnh tại đây.

Kịch bản :
Canh Buy quanh 1757/1758 nếu giá hồi về SL 1753 TP 1772/ 1781

Canh Sell quanh 1772 SL 1774 TP 1765
Nếu giá không phá 1765/1766 Buy lên SL 1762 TP 1781 ,
Nếu giá phá luôn 1772 chờ 1781 Sell xuống SL 1784 TP 1747.

Đây là quan điểm cá nhân không phải kèo cọt ạ.

Goodluck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.