HarryDamThanhHiepNWG

giao dịch live vàng phiên chiều 11.3.2022

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
các lệnh scaping trong giao dịch live,các bạn có thể xem để biết rõ thêm các thời điểm vào lệnh

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR
NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.