V_PhucNguyen

Tiếp tục Sell vàng, SL giá 1880.8

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
OANDA:XAUUSD
Trade này các bạn cân nhắc, tuy nhiên tôi nhận thấy rằng Vàng còn có khả năng sập mạnh tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.