Muhan_F1

Trading and buying strategy for beautiful spot gold

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold Price floats firmly beyond the $1,930-32 support confluence comprising the Pivot Point one-day S2, 50-day SMA and 200-SMA on four-hour (4H).

That said, a convergence of the Pivot Point one-day S1, Fibonacci 61.8% on one-month and the lower band of the Bollinger on the 4H restricts the immediate downside of the Gold Price near $1,935.

In a case where the Gold Price remains bearish past $1,930, the 200-day SMA, the middle band of the Bollinger and Fibonacci 38.2% on one-month, close to $1,915 by the press time, will act as the last defense of the XAU/USD buyers.

Alternatively, a convergence of the Fibonacci 38.2% on one-day and the middle band of the Bollinger on 4H, close to $1,945, guards immediate recovery of the Gold Price.

Following that, the Pivot Point one-day R3, 100-day SMA and Fibonacci 161.8% on one-day, will act as a tough nut to crack for the Gold buyers around $1,955.

It’s worth noting that the Gold Price run-up beyond $1,955 will enable buyers to aim for an area comprising multiple hurdles marked during May and July, around $1,985.

PLAN 1: BUY XAUUSD 1928 - 1930

Stop Loss : 1924
Take Profit 1 : 1935
Take Profit 2 : 1940
Take Profit 3 : 1945

PLAN 2: SELL XAUUSD 1909 - 1912

Stop Loss : 1905
Take Profit 1 : 1920
Take Profit 2 : 1925
Take Profit 3 : 1930
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.