FAST-TRADING

GOLD bật tăng mạnh, mô hình tam giác xuất hiện báo hiệu còn sóng

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi quay về kiểm tra lực cầu tại vùng 1978 thì GOLD đã có phiên bật tăng mạnh trong đêm vượt mốc 2000u/ounce. Dự kiến ngắn hạn, xu hướng tăng này vẫn còn khi mô hình tam giác tích luỹ đang xuất hiện.

Nếu chúng ta đánh nhãn sóng trở lại kể từ vùng 1950 thì GOLD đã đi được 4 sóng với sóng 4 mà chúng ta đang nhìn thấy có dạng tam giác, vì vậy khả năng xu huớng tăng vẫn còn 1 đợt kéo trong chiều tối nay.

Chúng ta có thể chờ Buy quanh vùng 2016 - 2018 với mục tiêu ngắn hạn tại 2037. Có thể quản lý dừng lỗ tại 2001.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.