NgocSon_SM

Vàng 10-14/1 - Giá vàng phục hồi

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cuối tuần qua sau 1 bản tin NF hết sức vớ vẩn khi các dữ liệu cầm chân nhau và không ủng hộ cho phe nào thì Vàng đã không thể phá vỡ được cái đáy 1785 và bật tăng trở lại. Sau khi tạo thêm cái đáy nữa thì mình cho rằng vàng sẽ được hỗ trợ mạnh để phục hồi trở lại và mục tiêu gần của Vàng sẽ là vùng tâm lý quan trọng 1820
Chiến lược giao dịch :
Mua vàng quanh 1790 ( 1785)
SL 1782
TP 1800,1820
Goodluck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.